Εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου την 06-07-2015

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22/6/2015 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Αλμυρού, ορίστηκε η Δευτέρα "06-07-2015" &  ώρα 18:00 - 21:00 ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών του συλλόγου για την ανάδειξη των οργάνων του (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή & Πειθαρχικό Συμβούλιο) για την επόμενη 3ετία. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα γραφεία του συλλόγου (Αθηνών 57). Η Γ.Σ. εξέλεξε και την εφορευτική επιτροπή η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές. Την εφορευτική επιτροπή αποτελούν οι κ.κ. Jennifer Scott-Τσιάτσιος (Πρόεδρος), Μιχαλακοπούλου Χαρούλα (μέλος) & Ξυνού Αικατερίνη (μέλος). Η παραλαβή και κατάθεση των αιτήσεων για τα όργανα του συλλόγου θα γίνεται στην επιτροπή (μπορείτε να επικοινωνείτε με το κινητό του συλλόγου 698.98.22066 για πληροφορίες) έως το Σάββατο 04/7 & ώρα 15:00. Δικαίωμα εκλογής για τα όργανα του συλλόγου έχουν όλα τα μέλη εφόσον δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα σύμφωνα και με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού (ν.2858/2000, 3057/2002, 3479/2006 & 4049/2012).  Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους για το 2014 και θα εξοφλήσουν τη συνδρομή για το 2015 έως και την ημέρα των εκλογών.

Για τον Ε.Ο.Σ. Αλμυρού

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. - Η Γραμματέας

 


Εκτύπωση   Email