Φυτώριο ΕΟΣ, 17-01-2010
Φυτώριο ΕΟΣ, 17-01-2010
Φυτώριο ΕΟΣ, 17-01-2010
Φυτώριο Πήλιο, 17-01-2010
Φυτώριο Νάουσα - Φεβ. 2008
Παρνασσός '09 - Προαγωνιστική
Φυτώριο Πήλιο - Φεβ. 2009