1η Θέση, Snowboard Βασιλίτσα 2009
1η Θέση, Snowboard Βασιλίτσα 2009
1η Θέση, Snowboard Βασιλίτσα 2009
Φαλακρό   2 & 3 02-2008
Φαλακρό   - Φεβρ. 2008
Παρνασσός   2009 - Προαγωνιστική
Πήλιο   Π1-Κ1 06-02-2010
Προαγωνιστική   Παρνασσός, 28-03-2010
Snowboard Βασιλίτσα 02-2009