Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου την 15.01.2020

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αλμυρού κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την 18.12.2019 & σύμφωνα με τα άρθρα 16 & 17 του καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 15-01-2020,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μμ στα γραφεία του Συλλόγου, Αριστοφάνη Παππά 15, στον Αλμυρό. Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι: α) διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2019 (01/01/19 - 31/12/19), β) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, γ) έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού & απαλλαγή του Δ.Σ. δ) προϋπολογισμός και προγραμματισμός τρέχοντος έτους (2020) & έγκριση αυτού, ε) λοιπά θέματα (ανανέωση-καθορισμός ετήσιου κόστους συνδρομών μελών, διαγραφές παλιών & ανενεργών μελών) και προτάσεις μελών και στ) εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διενέργεια συμπληρωματικών εκλογών για την "πλήρωση" των κενών θέσεων του Δ.Σ. λόγω αποχώρησης μελών αυτού. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του συλλόγου τα οποία είναι οικονομικώς ενημερωμένα για το έτος 2019. Επίσης, την ημέρα της συνέλευσής μπορούν τα μέλη να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας (50%+1 μέλη) η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα 15/1 & ώρα 19:00μμ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Για τον Ε.Ο.Σ. Αλμυρού: Ο Πρόεδρος - Ο Γ. Γραμματέας


Εκτύπωση   Email