Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αλμυρού κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. την 31.05.2021 & σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 & 18 του καταστατικού του, προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 16-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλμυρού (θέση Πλατάνια, απέναντι από το Γενικό Λύκειο).
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι: Α) διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2020 & πρώτου 5μήνου 2021 (01/01/20 - 31/12/20 και 01/01/21 – 31/05/21), Β) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, Γ) έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού & απαλλαγή του Δ.Σ. Δ) προϋπολογισμός και προγραμματισμός τρέχοντος έτους (2021) & έγκριση αυτού, Ε) λοιπά θέματα, ανανέωση-καθορισμός ετήσιου κόστους συνδρομών μελών, διαγραφή παλιών και ανενεργών μελών, έγκριση κανονισμών αγωνιστικής χιονοδρομίας και αγωνιστικής αναρρίχησης & τέλος, προτάσεις μελών. ΣΤ) τροποποίηση καταστατικού του συλλόγου σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του αθλητικού νόμου (Ν4726/2020), Ζ) εκλογή εφορευτικής επιτροπής παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (Πρόεδρος επιτροπής) για τη διενέργεια εκλογών και την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου και νέων αντιπροσώπων/εκπροσώπων για τις Γ.Σ. των Ομοσπονδιών που συμμετέχει ο σύλλογος για την επόμενη 3ετία.
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής & ψήφου στη συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου τα οποία είναι οικονομικώς ενημερωμένα για το έτος 2020. Επίσης, την ημέρα της συνέλευσής μπορούν τα μέλη να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας 10 ημερών ήτοι την 28/6 & ώρα 18:00.
Λόγω και της τροποποίησης του καταστατικού του συλλόγου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στην Γ.Σ. ήτοι παρουσία του 50%+1 των ενεργών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών του 2020. Οπότε προσκαλούμε τα μέλη μας για την μαζική παρουσία και συμμετοχή τους κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
Η διάθεση, παραλαβή και κατάθεση των αιτήσεων για τα όργανα του συλλόγου θα γίνεται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. από τους κ.κ. Ζαβό Χρήστο και Μόρφη Πέτρο και μέχρι την Δευτέρα 14/6 & ώρα 15:00 (πληροφορίες στο κινητό του συλλόγου, 698 98 22066). Δικαίωμα εκλογής για τα όργανα του συλλόγου έχουν όλα τα μέλη τα οποία ήταν εγγεγραμμένα και οικονομικώς ενημερωμένα κατά το προηγούμενο έτος 2020 και εφόσον δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα σύμφωνα και με τον αθλητικό νόμο & τις τροποποιήσεις αυτού.
Εκ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Σ. Αλμυρού