1 Ευβοίας
2 Ηπείρου
3 Θεσσαλίας
4 Θράκης
5 Κρήτης
6 Μακεδονίας
7 Πελοποννήσου
8 Στερεάς Ελλάδος