Στέφανος Βλάχος στο full rest της Insomnia 7a+ (Αναρριχητικό Πεδίο Ανάβρα C')
Στέφανος Βλάχος στο full rest της Insomnia 7a+ (Αναρριχητικό Πεδίο Ανάβρα C')
Στέφανος Βλάχος στο full rest της Insomnia 7a+ (Αναρριχητικό Πεδίο Ανάβρα C')
Ελένη Μπασμπανέλου - Πρώτο Αίμα 6c+ (Αναρριχητικό Πεδίο Κωφοί Α')
Χρήστος Μπουκώρος στο 1ο crux της Galaktika 7a+ (Αναρριχητικό Πεδίο Ανάβρα C')
Χρήστος Μπουκώρος δοκιμάζοντας την Τελική Αναμέτρηση (Αναρριχητικό Πεδίο Κωφοί Α')
Ράιος στην Μonic Μonday 6α+ (Αναρριχητικό Πεδίο Κωφοί Α')
Αναρριχητές στην πλάκα στα αριστερά του πεδίου - διαδρομές Ρέα και Τυθής (Αναρριχητικό Πεδίο Ανάβρα C')
Κώστας Ζαμπάς - Insomnia 7a+ (Αναρριχητικό Πεδίο Ανάβρα C')