20&23/6/09 - Δ.Κλειστό Γυμναστήριο Αλμυρού Αναρρίχηση ΕΟΟΑ
20&23-6-09 - Δ.Κλειστό Γυμναστήριο Αλμυρού Αναρρίχηση ΕΟΟΑ
20&23/6/09 - Δ.Κλειστό Γυμναστήριο Αλμυρού Αναρρίχηση ΕΟΟΑ
Φυτώριο Αναρρίχησης ΕΟΣ 12-2010
Κωφοί Αναρρίχηση - Μάρτιος 2009