1 Θεσσαλίας
2 Αττικής
3 Πελοποννήσου
4 Μακεδονίας
5 Θράκης
6 Κρήτης
7 Υπόλοιπη Ελλάδα