ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ


Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας - όσα έχουν (*) είναι υποχρεωτικά - για να γίνετε μέλος του Συλλόγου. Η ετήσια συνδρομή ως μέλος του συλλόγου είναι 30 €. Η αίτησή σας θα σταλεί για επικύρωση και θα κληθείτε από το Σύλλογο να υπογράψετε την αίτησή σας. Για να γίνετε μέλος πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Προσωπικά Στοιχεία

Κατοικία

Δηλώνω ότι γνωρίζω και αποδέχομαι το καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ, και επιθυμώ να γίνω τακτικό μέλος του Συλλόγου,


Αλμυρός, __ / __ / 20__


 Υπογραφή: ______________________


Μέλη που με προτείνουν: (υπογραφή, ονομ/νυμο)


1 _________________ ( ___________________ )


2 _________________ ( ___________________ )